Amdanom ni

Pwrpas y Gymdeithas yw hyrwyddo gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o’r amgylchedd trwy ei astudio, a thrwy rannu gwybodaeth a phrofiad ohono.
Ynghlwm wrth hyn mae’r gred fod diwylliant, hanes a iaith yn rhan annatod o’r gwerthfawrogiad, fel y mae dulliau gwyddonol yn sicrhau dealltwriaeth. Credwn hefyd bod perspectif Cymreig trwy’r iaith Gymraeg yn hanfodol i gyflawni hyn.

Cyfrannu a Cysylltu

Fel rhan o'r grant teithio, gofynwn i chi am erthygl am eich ymweliad. Bydd llun o'r dosbarth yn mwynhau fel .jpg a hanner tudalen yn egluro beth a wnaethpwyd yn ddigonol, ac yn well fyth os bydd wedi ei ysgrifennu gan y disgyblion.

Dylid anfon y rhain trwy e-bost i'r golygyddion.

Yn yr ysgol

Mae cyn erthyglau Gwaith Maes yn parhau ar y wefan, felly os hoffech gymharu cynefinoedd ar dir yr ysgol, neu ddysgu am gadwyni bwyd, chwilotwch dan Gwerifynnau neu ôl-rifynnau.

Ceir llawer o eitemau sydd o fudd arbennig i ddisgyblion llai rhugl a hyderus eu hiaith. Gellir addasu deunyddiau gweledol fel mapiau a lluniau yn ôl y gofyn, ond ceir hefyd ddewis da o erthyglau a thaflenni sydd eisoes yn addas o ran cyflwyniad a geirfa.

Gallwch lawrlwytho cynnyrch Gwaith Maes a'i olygu a’i addasu yn ôl eich doethineb, ynghyd a llunio tasgau gwahaniaethol trwy symleiddio neu fireinio mynegiant, amrywio ac aralleirio cwestiynau neu addasu tafodiaith yn ôl y galw. Mae'r cynnwys yma i chi.

Gweithgareddau

A ddarlleno, ystyried; A ystyrio, cofied; A gofia, gwnaed; A wnaed, parhaed.
Ellis Wynne, Y Lasynys (18ed ganrif)

Nid oedd awdur Gweledigaethau y Bardd Cwsg yn aelod o Gymdeithas Gwaith Maes, ond gallai’n hawdd fod yn ein plith! Efallai yr hoffem newid trefn ei eiriau ychydig a gosod y “cofio” ar ôl y “gwneud” gan mai wrth wneud yr ydym yn cofio ac wrth gofio yr ydym yn dyfalbarhau. Ein gobaith yw ysgogi ysgolion a grwpiau eraill i drefnu ymweliadau a gweithgareddau yn y maes yn lleol. Gofalwch sicrhau eich bod yn digoni rheolau diogelwch eich hysgol a’r awdurdod addysg perthnasol cyn dilyn rhai o awgrymiadau ymarferol Gwaith Maes.

Pob hwyl … cofiwch mai’r hwn sy’n mentro sy’n ennill!