Beth sydd dan eich traed. Gwair?

Edrychwch eto.
Yn fanwl.
Beth arall sydd yno? Welwch chi wahanol fathau o wair, ambell flodyn, pryfaid?

Pan fyddwch yn edrych yn fanwl ar ddarn o dir sylwch ei fod yn llawn amrywiaeth o wahanol rywiogaethau, nid 'gwair' yn unig.

Beth sydd yn y lluniau yma? Mae yma fwy na gwair.

gwair dan eich traed gwair
Welwch chi fod yna wahanol fathau o ddail yma, rhai yn fain ac eraill yn wastad. Rhai yn 'llabedog' fel deilen coed derw ac os edrychwch yn fanwl iawn, rhai gyda blew. Welwch chi flodyn melyn, glaswellt tal a glaswellt byr? Edrychwch eto a falle welwch chi droed y ffotograffydd ?

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau lun? Mae nifer y planhigion gwahanol yn amrywio rhwng y ddau lun. Mae gwahaniaeth mewn lleoliad. Y cyntaf ble caiff pel droed ei chwarae yn aml, a'r llall ar gyrion y cae ble nad yw'r torrwr gwair yn cyrraedd.

Beth am wneud arbrawf? Byddwch angen
Taflen gofnodi         pren mesur         pensil        Thermomedr

Rhagdybiaeth; Mae mwy o blanhigion, a phlanhigion talaf iw gweld ar ymyl cae na sydd yna yn y canol.

Safle

Nifer o blanhigion gwahanol

Uchder 5 planhigyn

Nifer pryfaid yn y tir

Tymheredd
Canol cae pel droed
Ymyl cae pel droed
Gardd wyllt

Os oes gennych ardaleoedd eraill o amgylch yr ysgol e.e. ardal goediog gallwch ychwanegu'r rhain at y rhestr.

Gwnewch lun o'r planhigion gwahanol, a'r blodau os oes yna rai neu'r pen had fel arall fel y gallwch edrych mewn llyfr iw adnabod.

Meddyliwch;
Ble mae'r nifer mwyaf o rywiogaethau iw gweld. Gallwch weld hyn yn glir gan greu graff bar. Pam? Beth sy'n cael effaith ar nifer y planhigion; plant neu dymheredd?

Fedrwch chi feddwl am ragdybiaethau eraill?