Dolenni

Dyma rhestr o ddolenni defnyddiol i chi. Gall rhai eich arwain mewn gwaith maes amgylcheddol. Os ydych yn gwybod am fwy, gadewch ini wybod ac ychwanegwn nhw at y rhestr:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
www.eryri-npa.gov.uk 

Awdudrod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
http://www.bannaubrycheiniog.org/

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro
www.pcnpa.org.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru
www.cyfoethnaturiol.cymru

RSPB (Cymru) 
www.rspb.org

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
www.northwaleswildlifetrust.org.uk

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
www.nationaltrust.org.uk

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
www.cbhc.gov.uk

Hwb
http://hwb.wales.gov.uk/

Ymddiriedolaeth Natur 
www.wildlifewatch.org.uk