Grant Teithio

Gallwn cynnig grantiau teithio o hyd at £200 y flwyddyn i ysgolion i’w cynorthwyo i wneud ymweliadau addysg awyr agored tu hwnt i ffin yr ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.Llawr lwythwch y ffurflen gais a'r canllawiau yma. Rydym wedi ei wneud mor syml â phosibl.

Os hoffech drafod y daith, neu ddarganfod darparwr, cysylltwch trwy [email protected] a gwawn ein gorau i ymateb mor fuan a phosibl.