O’R TARDDIAD I’R MÔR

Ym mis Mehefin a Gorffennaf bu B 4,5 a 6, Ysgol Ffridd y Llyn yn cymryd rhan mewn prosiect arbennig yn dilyn yr afon Ddyfrdwy o’r tarddiad yng Nghoedwig Penaran yn Llanuwchllyn i‘r môr yn Nhalacre.
 

Roedd y tarddiad yn uchel yn y mynyddoedd uwchben Llanuwchllyn. Cawsom gyfle i wneud llawer o dasgau ymarferol megis mesur llif yr afon, chwarae gêm llygredd yn y gadwyn fwyd, creu dyffryn gyda brigau a phridd a dysgu am fywyd gwyllt o amgylch yr afon. Cawsom daith arbennig i draeth Talacre i weld yr afon yn llifo i’r môr. Yna buom yn gwneud gweithgareddau amrywiol er mwyn dysgu am fywyd gwyllt y traeth. Buom yn actio gronynnau tywod yn cael eu chwythu i greu twyni, buom hefyd yn chwilio am fywyd gregyn amrywiol a’u dosbarthu a’u hadnabod gan ddefnyddio allwedd. I  gloi’r gweithgareddau cawsom ddiwrnod arbennig yng Nghanolfan Tryweryn. Bu Bl 4 a 5 yn gwneud gweithgareddau gwyllt grefft megis cynnau tan, ac adeiladu lloches, a bu B 6 yn rafftio ar ddŵr gwyn yr afon Tryweryn. Yn y prynhawn cawsom daith natur. Diolch i Carwyn, Swyn a Ffion o Cyfoeth Naturiol Cymru am brofiadau gwych.

 Ellie Bullen, Ysgol Ffridd y Llyn