Taith Bl 8 Ysgol Syr Thomas Jones i Warchodfa Natur Cemlyn

Ers blynyddoedd mae blwyddyn 8 wedi ymgymryd â deuddydd yn nhymor yr haf yng ngwarchodfa Cemlyn ar arfordir gogleddol Ynys Môn. Ein cyswllt arbenigol yw Ben Stammers a’i griw o’r Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. 

Eleni cafwyd dau ddiwrnod braf hefo tua 35 o blant pob diwrnod yn dangos brwdfrydedd a chwilfrydedd i ddarganfod  mwy am y cynefin arbennig sydd yn Cemlyn.

Gan fod y llanw allan dechreuwyd drwy archwilio’r pyllau creigiog. Roedd Ben yn awyddus i’r disgyblion ddarganfod amrywiaeth eang o’r anifeiliaid a’r algae oedd i’w weld yno. Cafwyd tua hanner awr hefo pob grwp yn chwilio a dal anifeiliaid diddorol fel crancod meudwy, gwlithen for, ambell lysywen ac amrywiaeth o algae.  Yna nôl i fan canolog a rhoi’r anifeiliaid mewn cafn gan arddangos ac ateb amrywiaeth o gwestiynau  e.e. y gwahaniaeth rhwng crancod (shore crabs) gwrwol a benywol.

Ar ol cinio aethpwyd at y lagwn ac yna cerdded oddi yno tuag at y traeth. Gwelwyd wrth agosai at y traeth bod yr amrywiaeth planhigion yn prinhau oherwydd eu anallu i ymdopi â halen. Yna cerdded  ar hyd y traeth tuag at y môr wennoliaid. Mae’r rhain o hyd yn rhyfeddod hefo’i sŵn a’i gallu i chwilio a bwydo ei chywion.

I orffen gair o ddiolch i Ben a’i griw o’r Warchodfa Natur am ddau ddiwrnod diddorol ac am ennyn brwdfrydedd y disgyblion yn eu cynefin lleol. 
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair