Mae Cymdeithas Gwaith Maes yn bodoli i hyrwyddo addysg yr amgylchedd yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Criw bach sydd yn ymdrin a'r Gymdeithas, ond mae ein gweledigaeth yn fawr - cael pob plentyn allan i werthfawrogi natur yn ei dymor.
Mae yma adnoddau y gallwch eu defnyddio yn y dosbarth neu allan yn y maes. Er mwyn cynorthwyo Dysgu yn yr Awyr Agored rydym yn awr yn gallu cynnig grant teithio i chi. Llawr lwythwch y ffurflen a'i ebostio i [email protected] Cysylltwn yn ôl cyn gynted a bo modd i adael i chi wybod os buoch yn llwyddianus

Cewch enghreifftiau o deithiau gan ysgolion yn y ffolder Grant Teithio'r Gymdeithas.

Rydym yn cydweithio gyda Cymdeithas Edward llwyd i greu cwis misol ym Mwletin Llên Natur. Cadwch lygaid allan am 


Gwaith Maes is a voluntary society which supports environmental education in Wales by publishing materials for use by schools. We now offer a travel grant for schools throughout Wales to learn about nature through the medium of Welsh.

Sefydlwyd y Gymdeithas ym 1989 fel Cymdeithas Addysg Amgylchedd Gwynedd ac ers hynny datblygodd i gwmpasu Cymru gyfan. Rydym yn ddiochgar iawn i bawb sydd yn rhoi o'u hamser iddo.